Digital acquisition through intergenerational learning

Uncategorized

14th press release (August 2019) – Greek Version

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

August 30, 2019

DIAL project comes to an end with fruitful results

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το καλοκαίρι του 2019, φέρνοντας εις πέρας …
Η κοινοπραξία του προγράμματος DIAL, μέσα στα πλαίσια του έργου, έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, η οποία φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης έχει οργανώσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα όποια λειτούργησαν ως πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου, όπου συμμετείχαν άτομα τρίτης ηλικίας που εμπίπτουν στην ομάδα στόχος του έργου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συντονιστής του προγράμματος, εμπνευσμένος από το έργο, έκανε τα πρώτα βήματα για δημιουργία σχέσεων με το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας στην Λετονία.

Το πρόγραμμα DIAL διήρκησε 24 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2019. Η κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού προγράμματος κατάφερε να πετύχει τους καθορισμένους στόχους του έργου. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εθνικό επίπεδο με σκοπό να καταγραφούν οι ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας σε τέσσερις χώρες (Πορτογαλία, Τουρκία, Λετονία και Κύπρο), αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων. Βάση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα, η κοινοπραξία δημιούργησε τέσσερις ενότητες, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες ηλεκτρονικά: http://moodle.dialproject.eu/.
Επιπρόσθετα, η κοινοπραξία οργάνωσε μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια στις τέσσερις χώρες που προαναφέρθηκαν, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και έγινε η εγγραφή των παρευρισκόμενων στην μαθησιακή πλατφόρμα. Στις 27 Ιουλίου του 2019, διοργανώθηκε η τελική διάσκεψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό στους παρευρισκόμενους. Για να παρακολουθήσετε τη διάσκεψη, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=DEFP4W9mUtk&feature=youtu.be

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 7 σειρές από εκπαιδευτικά σεμινάρια στις τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες, η κοινοπραξία του προγράμματος DIAL εκπαίδευσε 142 άτομα τρίτης ηλικίας και νέους στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης. Την προσπάθεια αυτή, στήριξαν υπογράφοντας περισσότεροι από 1000 κάτοικοι σε Πορτογαλία, Λετονία, Κύπρο και Τουρκία. 3136 χρήστες του Facebook παρακολούθησαν την τελική διάσκεψη του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να ενημερώνονται τακτικά σχετικά την εξέλιξη του έργου, μέσω της σελίδας του στο Facebook (dialErasmusPlus), καθώς και των σελίδων κοινονικής δικτύωσης των εταίρων.
Το πρόγραμμα DIAL χρησιμοποίησε διάφορα μέσα ενημέρωσης για την διάδοση των αποτελεσμάτων του και στις τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων υπήρχαν άρθρα στην εφημερίδα της Λετονίας “Diena”, απευθείας σύνδεση στο “Jelgavas Vestnesis”, ραδιοφωνική συνέντευξη στην Πορτογαλία στο “Radio Sim” και ένα άρθρο στο “Almeirim”, και μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο NTV.

Με το πέρας του προγράμματος, συμπεραίνεται ότι το έργο έχει κυλήσει ομαλά, καθώς οι εταίροι κατάφεραν να στηρίξουν ο ένας τον άλλο αφού η ποικιλόμορφη εμπειρία τους φάνηκε χρήσιμη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης του έργου.

Με το πρόγραμμα DIAL αυξήθηκε όχι μόνο το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων, αλλά και της δημιουργίας ευκαιριών των ατόμων αυτών να δραστηριοποιηθούν. Βασιζόμενοι στην ιδέα την οποία εφαρμόζει εδώ και χρόνια ο οργανισμός στην Πορτογαλία, ο συντονιστής του προγράμματος αποφάσισε να εφαρμόσει την ιδέα αυτή στην Λετονία και ανακοίνωσε την έναρξη μαθημάτων σε άτομα τρίτης ηλικίας το Φθινόπωρο του 2019.

Το πρόγραμμα “DIAL” είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + «Στρατηγικής και ανάπτυξης» στον τομέα των ενηλίκων που απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προσφέρει ευκαιρίες διαγενεακής και δια βίου μάθησης σε άτομα τρίτης ηλικίας, αποκτώντας βασικές ψηφιακές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν την ενεργό γήρανση και την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + “DIAL” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

“This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”

 

14th press release (August 2019)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

August 30, 2019

DIAL project comes to an end with fruitful results

At the end of the summer of 2019, the DIAL project comes to an end presenting not only the expected but also fruitful results with added value. The team has developed an active and demanded teaching platform, has organized pilot tests and actual trainings with the main target groups of the project. Furthermore, the project’s leading partner follows the example and makes first steps towards Senior University in Latvia.

The DIAL project on Senior Digital Skills took place from October 2017 to September 2019. This Erasmus + Strategic Partnership project has reached its set goals – the team conducted a senior citizen survey in four countries (Portugal, Turkey, Latvia and Cyprus) developing a list of digital skills which the respondents of the survey pointed out as topics of interest to learn in depth. Based on the results, 4 teaching modules were created and are now available online http://moodle.dialproject.eu/. Furthermore, the team organized trainings in all four partner countries, presenting the materials, registering participants on the Moodle platform and disseminating the results. On July 27, 2019, the project organized a Conference, disseminating the results, introducing the attendees with the teaching material and the digital situation nowadays as such. If you could not attend the Conference, follow the link and watch the recording on YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DEFP4W9mUtk&feature=youtu.be
In total, there were 7 trainings held in 4 European countries, DIAL team taught 142 seniors and youngsters within the training programmes. The petition about the project was signed by more than 1000 citizens from Portugal, Latvia, Cyprus and Portugal. 3136 Facebook users were informed about the final Conference of the project. Throughout these two years, the society was informed via project official Facebook page (dialErasmusPlus) and partner pages about the project’s progress and results 94 times. DIAL was communicated via various media channels throughout all four partner countries, for instance among them there were articles in Latvia’s newspaper “Diena”, online media “Jelgavas Vēstnesis”, in Portugal there was a radio interview on Radio Sim and an article in local news portal of Almeirim. Turkey’s partner had a significant interview on NTV radio etc.

After the project, the partners came to a conclusion that the partnership was very well planned, as the partners were fulfilling each other and each of them had expertise in different field which was useful during the different phases of the project implementation.

The DIAL project helped raise awareness not only of the need and interest in seniors’ digital skill development, but also of seniors’ opportunities to be active overall. Drawing on the good practice from the DIAL project partner RUTIS (Portugal) on running Senior University for many years, DIAL’s Leading Partner, Project Net, decided to live by their example and announced that they will introduce the Senior University or in other words the Third Generation University also in Latvia. During the conference, it was solemnly announced that in the autumn of 2019, a branch of the Latvian Senior University would open its doors, meaning that it would be the 347th branch of its kind in the world.

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide intergenerational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active ageing and access to the e-word.
The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

 

13th press release (July 2019)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

July 27, 2019

DIAL Conference on Senior Digital Skills was held in Riga

On July 27, 2019, DIAL Conference on Senior Digital Skills was held at the Riga Vef Hotel, Riga. During the event, anyone interested could learn about the project’s goals and results, learn about the importance of digital environment management nowadays, find out about good practice examples of senior citizen involvement in social activities in Latvia and Portugal, and get to know visual recordings with Dace Andersone.

The DIAL project on Senior Digital Skills is running from October 2017 to September 2019. This Erasmus + Strategic Partnership project has reached it’s set goals, i.e., conduction of a senior citizen survey in four European countries, which concluded what computer skills seniors want to learn, resulting in the creation of digital learning materials. Attendees of the conference (both in-person and in the virtual environment https://www.youtube.com/watch?v=7Jle-R7qsMY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kF14sb_NpjAcbCnA4EUqnlOTZCHYAv7QCKOTTFtZF) were informed about survey collection, result analysis and material development processes. It has already been reported that the developed training materials will be available to any senior who wants to learn basic digital skills on the Moodle platform (http://moodle.dialproject.eu/).

Ina Gudele, member of the board of the Internet Associatio of Latvia, gave an insight into how digital our daily lives have become, presenting both opportunities and threats and what future trends in this area will affect each of us, including seniors. Liga Miķelsone, Head of Business Support Unit of Zemgale Region Competence Development Center (ZRKAC), shared examples of good practice with senior citizen involvement in social and lifelong learning activities in Jelgava County, including a review of the training session organized by the DIAL project in July 2 2019, bringing together the two target groups of the project, seniors and young people, to get familiar with and use the learning materials developed in the DIAL project.

The DIAL project helped raise awareness not only of the need and interest in seniors’ digital skil development, but also of seniors’ opportunities to be active overall. Drawing on the good practice from the DIAL project partner RUTIS (Portugal) on running Senior University for many years, DIAL’s Leading Partner, Project Net, decided to live by their example and announced that they will introduce the Senior University or in other words the Third Generation University also in Latvia. During the conference, it was solemnly announced that in the autumn of 2019, a branch of the Latvian Senior University would open its doors, meaning that it would be the 347th branch of its kind in the world.

During the conference, visual recordings were made by Dace Andersone, stimulating participants’ interest in the technique. Andersone took a moment to give visitors a glimpse of the concept of visual recording, inviting participants to try their hand at using visualization techniques with practical examples.

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide intergenerational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active ageing and access to the e-word.
The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

 

12th press release (June, 2019)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

June 10, 2019

“DIAL” TEACHING MATERIAL: TESTED AND APPROVED BY THE PROJECT’S MAIN TARGET GROUP

Between June 3-7, 2019 all project’s partners gathered in Almeirim, Portugal in order to discuss the last steps taken before the end of the project. The meeting was the most important one for the project as the main target group from all partner countries arrived in RUTIS headquarters to test all fours modules of the teaching materials.

Training for seniors (as defined a priori, the main target group are individuals aged 55+) was held shortly after the project management’s meeting. Seniors arrived in Portugal, Almeirim from Cyprus, Latvia, and Turkey and also from local cities of Portugal to effect C2 activity of the project. The seniors were introduced with the project, its main aims and, most importantly, with the teaching materials.

Each partner presented the module they had created, while representatives of each partner translated the meeting to the seniors in their national languages, furthermore each senior had the opportunity to learn from the materials in their mother tongues, accordingly in Latvian, Turkish, Portuguese and Greek, as all materials were translated and uploaded on Moodle platform.  Each attendee created their own accounts on Moodle and learned to navigate through the platform, find the materials, self-assessment and final assessment tests.

The materials were evaluated by seniors as useful, interesting and containing topical subjects about digital presence. For the most part of the attendees, the Moodle platform was a new experience, thus ensuring wide profile of new knowledge in terms of digital world.

After trainings, the attendees went on cultural visits around Santarém and Nazaré.

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide intergenerational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active ageing and access to the e-word.

 

The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union.  Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

 

11th press release (May, 2019)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

May 31, 2019

PROJECT’S “DIAL” TEAM IS READY FOR PORTUGAL: C2 ACTIVITY WITH THE MAIN TARGET GROUP

The last partner meeting will be very special for the project as the main target group from all partner countries will come together in Portugal in order to test the training materials. The activity will take place between June 3-7, 2019 in Portugal and it will be hosted by RUTIS.

All four partner countries will come together in order to perform C2 activity of the project. The most important nuance of this activity is that fact that finally the main project’s target group – seniors – will attend the activity. Senior representatives from all partner countries will come together and test and give feedback about the teaching materials.

The materials that consist of four modules – Communication and Collaboration, Internet, Hardware and Computer Essentials – are already translated into Latvian, Turkish, Portuguese and Greek so that the invited seniors would be able to test the materials in their mother tongues. During the activity, everyone will use Moodle platform – unique usernames and passwords will be allocated to each attendee in order to create a comfortable and professional study process for both, teachers and seniors.

After trainings, the attendees will go on cultural visits on cultural visits around Santarém and Nazaré.
“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide inter-generational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active aging and access to the e-word.

The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

 

10th press release (March, 2019)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

March 26, 2019

THE THIRD PARTNER MEETING IN TURKEY RESULTS IN SUCCESS

Between 18th and 22nd of March 2019, DIAL team and its volunteers gathered in Turkey, Ankara, to test teaching materials that have been created during 2018. The meeting was successful, as the staff members presented all of the materials including the Moodle platform and everyone was able to comment on the materials and their development.

The meeting was hosted by Turkish partner “System and Generation”. Each project partner invited several volunteers who are either already working in the area of adult education or are willing to devote themselves to the project and senior integration in the digital society as such. The aim of the meeting – to test all four module materials – Communication and Collaboration, Internet, Hardware and Computer Essentials – was fully reached, even the Moodle platform was presented by Cyprus partner, which gave everyone the opportunity to see the platform from a teacher’s point of view.

After each module’s and Moodle’s presentation, everyone present could express their thoughts on the pros and cons of the materials in order to improve the guidelines before the final partner meeting in Portugal. During April, the partners will make slight improvements of the materials and translate them into national languages, so that in Portugal seniors would be able to study in their national languages for better results.

During the meeting, project’s progress, plans and further actions were discussed between the project’s management team. One of the training days was observed by a representative of the local Turkish National Agency.

After the trainings, everyone went on cultural visits around Ankara and Beybazar, enjoying local markets, museums, mosques, cuisine and more.
“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide inter-generational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active aging and access to the e-word.

The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en  
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

 

9th press release (March, 2019)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

March 8, 2019

THIRD PARTNER MEETING IN TURKEY WILL LAUNCH
THE ACTIVE PART OF THE PROJECT

Between 18th and 22nd of March 2019, DIAL team and its volunteers will come together in Turkey, Ankara to test teaching materials that have been created during 2018. The meeting will thus launch the active part of the project preparing the volunteers for teaching seniors – the main target group of the project.

The third partner meeting will bring together more participants that it usually did, as this time volunteers are involved. Each project partner has invited several volunteers who are either already working in the area of adult education or are willing to devote themselves to the project and senior integration in the digital society as such.
The meeting’s aim is to test all four module materials – Communication and Collaboration, Internet, Hardware and Computer Essentials. The materials will be analyzed not only by project partners but also by the volunteers in order to finalize and develop the teaching materials so that they would be perfected for the fourth and final meeting in Portugal, June 2019.
During the meeting, project’s progress, plans and further actions will be discussed as well.
Ankara, Turkey’s cosmopolitan capital, sits in the country’s central Anatolia region. It’s a center for the performing arts, home to the State Opera and Ballet, the Presidential Symphony Orchestra and several national theater companies. Overlooking the city is Anitkabir, the enormous hilltop mausoleum of Kemal Atatürk, modern Turkey’s first president, who declared Ankara the capital in 1923.

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide inter-generational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active aging and access to the e-word.

The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

8th press release (December, 2018)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

December, 2018

YEAR 2018 AND PROJECT DIAL

This is the last month of 2018 and we can all look back at this year and say that this was a very busy year for DIAL project. The project’s team organized second partner’s meeting in Cyprus, made plans for the upcoming year and actively spread out information about the project and its aims.

From 14th to 16th of February, all partners came together in Cyprus in order to plan out further actions of the project. It was the start of one of the most important intellectual output developments of the project – the creation of teaching material about basic computer skills and concepts for the seniors. All partners developed the material which consists of four modules: Internet, Hardware, Communication & Collaboration online and Computer essentials. By the end of 2018, all four modules have been developed and are being prepared to be put together, redacted and arranged for translation purposes. It is planned to use the material in the next transnational partner meeting, which will be also the first training of the project.

This was also a very public year for DIAL. The project was promoted in the PBA meeting in UK with partners from Bulgaria, UK, Sweden, Norway, Germany, Romania, Finland, Hungary, Poland, Greece, Spain and Italy (37 people in total). DIAL was talked about also in TC in Berlin Germany with 30 participants from Palestine, Slovakia, Latvia, Bosnia, Macedonia, Egypt, Bulgaria, and Poland.

System&Generation organized Project writing Training courses in their office and in Gazi University – Ankara with 40 people in total. DIAL project was promoted during TC in Bitola Macedonia with 28 participants. The project was discussed even on Portuguese radio (you can hear about it by going to RUTIS homepage- http://rutis.keyweb.pt/paginas/15).

The project was also promoted in various Conferences and events organized and/or attended by RUTIS, including one of the biggest attended Third Age Universities’ National Meeting organized in Nazare, where more than 2000 participants heard about the DIAL project and its aims. Also the Meeting was covered by 2 national (BTV and CMTV).

Emphasys Centre was present at the Etiquette Week for Elderly People organized by the Cyprus National Bioethics Committee on 5-9 November 2018. The National Bioethics Committee of Cyprus (EKBK), in cooperation with more than 30 private and public sector organizations, including the Ministry of Health and the Pancyprian Medical Association, organized a Week of Awareness on Third Age Issues. Specifically, the European Program DIAL was presented to senior citizens, as well as adult educators. Seniors were pleased and happy with the prospect of attending IT training with their grandchildren and being able to communicate on line with them.

There was also an important radio interview by S&G in Turkey with NTV radio (you can read more about this on S&G homepage http://www.systemandgeneration.com/en/projects/dial/p2_articleid/252).
These are just some of the public mentions of the DIAL project, if you are interested to hear more about DIAL, check project’s partner homepages for more dissemination info. We are looking forward to the Year 2019 and DIAL team is ready for our plans and challenges ahead.

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide inter-generational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active aging and access to the e-word. The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

7th press release (November, 2018)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

November, 2018

EMPHASYS CENTRE REPRESENTS DIAL AT THE ETIQUETTE WEEK FOR ELDERLY PEOPLE

Emphasys Centre was present at the Etiquette Week for Elderly People organized by the Cyprus National Bioethics Committee on 5-9 November 2018.

The National Bioethics Committee of Cyprus (EKBK), in cooperation with more than 30 private and public sector organizations, including the Ministry of Health and the Pancyprian Medical Association, organized a Week of Awareness on Third Age Issues.

Mr. Athos Charalambides, presented the potentials and opportunities offered by the Erasmus + Programme, not only for the Third Age Individuals but also for their Trainers and Careers.
Specifically, the European Program DIAL was presented to senior citizens, as well as adult educators.
Seniors were pleased and happy with the prospect of attending IT training with their grandchildren and being able to communicate on line with them.
The presentation took place on Thursday 8/11/2018 at 14:20 – 14:40 at the Event Hall Solon Triantafyllidis – Bank of Cyprus Head Office.

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide inter-generational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active aging and access to the e-word. The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

 

6th press release (June, 2018)

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT „DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL)
No 2017-1-LV01-KA204-035455

June, 2018

RUTIS ORGANIZES NATIONAL MEETING FOR SENIORS,
S&G TALKS ABOUT DIAL ON NATIONAL RADIO

On June 7, RUTIS – Rede de Universidades Seniores organized a National meeting of Third Age Universities in Nazaré, Portugal.
During the event, more than 2200 seniors came together to share experiences and information about new, senior-related projects and just to enjoy themselves in an informal and festive atmosphere.

DIAL project was one of the event’s topics, as one of DIAL team’s partner and the main event organizer #RUTIS talked about DIAL, its goals and activities. The event was covered by two national TVs (BTV and CMTV).

On 13 of June System and Generation Association – S&G got invited by NTV radio to talk about our KA-2, Erasmus plus programme financed project “Digital Acquisition Through Intergenerational Learning” – DIAL. S&G President Gürkan Akçaer explained about the partnership between Turkey, Latvia, Portugal and Cyprus and the aims and objectives of the project. The most asked question from the radio host was about the future mobilities of the project.
Mr. Akçaer explained about the Short-term joint staff training in Turkey in March 2019 and for the Blended mobility of Adult Learners in Portugal. S&G will be responsible to host the mobility in Turkey and it is looking for participants for the mobilities in Ankara and Portugal. The main participants will be adults and seniors, aged 55+ y.o., and for the mobility in Ankara we will be looking for seniors and youth workers as well. To read more and hear the interview follow the link:http://www.systemandgeneration.com/…/…/dial/p2_articleid/252

“DIAL” is an Erasmus+ strategic partnership project in the Adult Sector targeting mainly elderly people. The main aim of the project is to provide inter-generational and Life Long Learning opportunities to grandparents to acquire essential digital competences that will enable active aging and access to the e-word. The Erasmus+ project “DIAL” is co-funded by the European Union. Find out more about Erasmus+ program on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.